Kategorier
Återvinning

Deponi i Stockholm

Idag försöker man återvinna så mycket material som möjligt i Stockholm, men det finns ändå sådant som är deponi, och som istället hamnar på soptippar.

För att spara på miljön har man idag stora satsningar för att förminska miljöpåverkan på olika sätt. Man ser över hur föda odlas och hur material tas fram, för att dra så lite bränsle och övrig energi som möjligt. Dessutom försöker man på alla sätt minimera de restprodukter som blir av all slags tillverkning, eller så tar man hand om dessa och skapar något annat.

Det finns även en stor marknad när det gäller återvinning i Stockholm. Och det kan handla om allt från att skapa kläder av gamla plastflaskor till att sy nya kläder av gamla. Allt för att man ska få så litet som möjligt som hamnar som deponi på soptippen.

Ta tillvara på deponi i Stockholm

Att ta tillvara på allt som kastas är en viktig samhällsfunktion. Det finns nog ingen som vill tillbaka till tider där många trasiga bilar stod i skogen eller hushållens avfall kastades direkt ut på husets baksida.

För att det ska finnas någon som tar tillvara på allt inom återvinning och deponi i Stockholm, så finns det därför stationer som har det som sin uppgift. Dit kan man köra sitt avfall som privatperson eller företag, och veta att allt kommer tas om hand på bästa sätt. Antingen det går att återvinna eller om det istället kommer hanteras på något annat smart och miljövänligt sätt.