Kategorier
Bygg

Dränering ser till att hålla husgrunden torr i Stockholm

God dränering gör att din fastighet hålls skyddad mot fukt och mögelproblem. Här får du koll på hur du bäst planerar för en torr och hållbar grund i Stockholm.

Att få bukt med fuktproblem i husgrunden är något som står högt på många fastighetsägares agenda. Utan effektiv dränering riskeras fukt- och vattenskador som både är dyra och tidskrävande att åtgärda. Att planera för korrekt dränering kan liknas vid en ordentlig vårstädning, man vill inte missa ett enda hörn.

Med hjälp av en noggrann inspektion med värmekamera kan man lokalisera problemområden och vatten som inte är synliga för blotta ögat. När man sedan vidtar rätt åtgärder kan en professionellt utförd dränering förhindra framtida vatteninträngning och hålla grunden säker och torr.

Effektiv dränering i Stockholm, hur går det till?

Först och främst är det viktigt att förstå att ingen fastighet och inget markförhållande är det andra likt, vilket innebär att lösningarna måste skräddarsys därefter. Vid en effektiv dränering i Stockholm börjar arbetet därför vanligtvis med en kostnadsfri besiktning. Därefter kommer man fram till vilka åtgärder som behövs och man får en offert.

Arbetet inkluderar att gräva runt husgrunden, placera dräneringsrör och fylla med dränerande material som exempelvis makadam. Fotodokumentation och garantisedel bör medfölja, för att ge en extra trygghet om att arbetet är korrekt utfört. Tänk på att dräneringsarbeten också kan berättiga till ROT-avdrag, vilket kan minska kostnaden avsevärt.